رکنا ورزشی: تمرین تیم فوتبال استقلال امروز در مجموعه ورزشی آرارات برگزار شد.

رکنا ورزشی: تمرین تیم فوتبال استقلال امروز در مجموعه ورزشی آرارات برگزار شد.