بارش‌ها و سیلاب در «پنساکولای» ایالت فلوریدا باعث تخریب پل‌ها، معابر، منازل و غرق شدن خودروها شده است.

بارش‌ها و سیلاب در «پنساکولای» ایالت فلوریدا باعث تخریب پل‌ها، معابر، منازل و غرق شدن خودروها شده است.