رکنا: در این مطلب به بررسی چند پژوهش داخلی و خارجی درباره تست های سریع کرونا و کاربرد آنها در نقاط مختلف جهان پرداخته ایم. براساس این پژوهش ها می توان گفت که با وجود امکان انجام غربالگری سریع و گسترده با تست های سریع کرونا، این تست ها را هیچ گاه نمی ت…

رکنا: در این مطلب به بررسی چند پژوهش داخلی و خارجی درباره تست های سریع کرونا و کاربرد آنها در نقاط مختلف جهان پرداخته ایم. براساس این پژوهش ها می توان گفت که با وجود امکان انجام غربالگری سریع و گسترده با تست های سریع کرونا، این تست ها را هیچ گاه نمی توان به عنوان جایگزینی مطمئن برای تست PCR استفاده کرد. همچنین باید توجه داشت که دقت رپید تست در برابر سویه امیکرون نسبت به سویه های قبلی کرونا کاهش یافته است، اما امکان استفاده از تست های سریع برای غربالگری گسترده کارکنان و مراجعان بیمارستان ها، درمانگاه ها، آزمایشگاه های کرونا، خانه های سالمندان، مراکز نگهداری از معلولان و جانبازان، زندان ها، مدارس، دانشگاه ها، رانندگان حمل و نقل عمومی و کارکنان ادارات و شرکت هایی که احتمال انتقال کرونا در آنها بالاست، وجود دارد.