نیلوفر مولایی در قرن نو نوشت: تب و تاب حضور دولتمردان سیزدهم در توئیتر و اینستاگرام در روزهایی که مجلس یازدهم در حال بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، بسیار داغ شده و می‌توان آن را به نوعی یک اختلاف زیرپوستی بین دولت و پارلمان بر سر فیلت…

نیلوفر مولایی در قرن نو نوشت: تب و تاب حضور دولتمردان سیزدهم در توئیتر و اینستاگرام در روزهایی که مجلس یازدهم در حال بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی است، بسیار داغ شده و می‌توان آن را به نوعی یک اختلاف زیرپوستی بین دولت و پارلمان بر سر فیلتر شدن فضای مجازی اسنتباط کرد.