غار یخی چما یکی از عجیب‌ترین غار‌های ایران است که دنیایی از زیبایی را دل دل خود جای داده است.

غار یخی چما یکی از عجیب‌ترین غار‌های ایران است که دنیایی از زیبایی را دل دل خود جای داده است.