برنامه «اسلام دات کام» (Islampuntocom) از شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در این قسمت به عیسی در قرآن، از منظر اسلام می پردازد.

برنامه «اسلام دات کام» (Islampuntocom) از شبکه اسپانیایی زبان هیسپان تی وی در این قسمت به عیسی در قرآن، از منظر اسلام می پردازد.