حسین حسینی کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران از عارف غلامی حمایت کرد.

حسین حسینی کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران از عارف غلامی حمایت کرد.