تیم النصر از پوستر خود برای مسابقه امشب رونمایی کرد.

تیم النصر از پوستر خود برای مسابقه امشب رونمایی کرد.