کنفدراسیون فوتبال آسیا از پوستر دیدار حساس پرسپولیس و النصر عربستان رونمایی کرد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا از پوستر دیدار حساس پرسپولیس و النصر عربستان رونمایی کرد.