کریسیتانو رونالدو با پیروزی النصر مقابل پرسپولیس به یک رکورد قابل توجه دیگر دست پیدا کرد.

کریسیتانو رونالدو با پیروزی النصر مقابل پرسپولیس به یک رکورد قابل توجه دیگر دست پیدا کرد.