ستاره پرسپولیس به غیبت در لیست سرمربی جدید تیم ملی واکنش نشان داد.

ستاره پرسپولیس به غیبت در لیست سرمربی جدید تیم ملی واکنش نشان داد.