کریستاینو رونالدو دیشب گلی زیبا برای تیم النصر به ثمر رساند که جورجینا نامزدش به این گل واکنش نشان داد.

کریستاینو رونالدو دیشب گلی زیبا برای تیم النصر به ثمر رساند که جورجینا نامزدش به این گل واکنش نشان داد.