نبیل باهویی با امضای قرارداد یک ساله به پرسپولیس پیوست.

نبیل باهویی با امضای قرارداد یک ساله به پرسپولیس پیوست.