عکسی از مهتاب کرامتی در فضای مجازی منتشر شده است که در بیمارستان در حال اهدای خون است که این عکس نظر کاربران را به خود جلب کرده است و حواشی زیادی به دنبال داشته است….

عکسی از مهتاب کرامتی در فضای مجازی منتشر شده است که در بیمارستان در حال اهدای خون است که این عکس نظر کاربران را به خود جلب کرده است و حواشی زیادی به دنبال داشته است.