مهدی عبدی با انتشار تصویری از ازدواجش خبر داد.

مهدی عبدی، مهاجم جوان پرسپولیس با انتشار تصویری در استوری اینستاگرام خود از متأهل شدنش خبر داد.
این وصلت را به مهاجم جوان پرسپولیس و همسر محترمش تبریک می‌گوییم.
a

مهدی عبدی با انتشار تصویری از ازدواجش خبر داد.

مهدی عبدی، مهاجم جوان پرسپولیس با انتشار تصویری در استوری اینستاگرام خود از متأهل شدنش خبر داد.

این وصلت را به مهاجم جوان پرسپولیس و همسر محترمش تبریک می‌گوییم.
a