هافبک میانی تیم فوتبال استقلال قرارداد خود را با این تیم به صورت رسمی تمدید کرد.

هافبک میانی تیم فوتبال استقلال قرارداد خود را با این تیم به صورت رسمی تمدید کرد.