خبرگزاری ایرنا عکسی از هوادار بی حجاب ایرانی در بازی امروز تیم ملی مقابل ولز را منتشر کرد.

خبرگزاری ایرنا عکسی از هوادار بی حجاب ایرانی در بازی امروز تیم ملی مقابل ولز را منتشر کرد.