باشگاه ختافه با انتشار توییتی در فضای مجازی واکنش جالبی به جدایی کیلیان امباپه از پاری‌سن‌ژرمن نشان داد.

باشگاه ختافه با انتشار توییتی در فضای مجازی واکنش جالبی به جدایی کیلیان امباپه از پاری‌سن‌ژرمن نشان داد.