یک ایرانی با گردش در برج ایفل، نقاط جالب این برج را به نمایش گذاشته و درباره آن توضیح داده است. نکته جالب، درج تصور یک شاه ایران بر فراز برج ایفل به عنوان یکی از معدود عکس‌های نصب شده در این برج است. این ویدیو را می‌بینید….

یک ایرانی با گردش در برج ایفل، نقاط جالب این برج را به نمایش گذاشته و درباره آن توضیح داده است. نکته جالب، درج تصور یک شاه ایران بر فراز برج ایفل به عنوان یکی از معدود عکس‌های نصب شده در این برج است. این ویدیو را می‌بینید.