کلاس A مربیگری در تهران در حال برگزاری است و ستاره‌های سابق فوتبال ایران هم در این کلاس شرکت کردند.

کلاس A مربیگری در تهران در حال برگزاری است و ستاره‌های سابق فوتبال ایران هم در این کلاس شرکت کردند.