گزارش‌ها از دستگیری یک زن در رابطه با مرگ کریستینا اشتن گورکانی، بدل ایرانی – آمریکایی کیم کارداشیان حکایت دارد.

گزارش‌ها از دستگیری یک زن در رابطه با مرگ کریستینا اشتن گورکانی، بدل ایرانی – آمریکایی کیم کارداشیان حکایت دارد.