نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با انتشار تصویری از سفره هفت‌ سین وزارت خارجه آمریکا رونمایی کرد.

نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران با انتشار تصویری از سفره هفت‌ سین وزارت خارجه آمریکا رونمایی کرد.