جانی اینفانتینو رئیس فیفا پیامی ویژه‌ای برای اسطوره فوتبال ایران منتشر کرد.

جانی اینفانتینو رئیس فیفا پیامی ویژه‌ای برای اسطوره فوتبال ایران منتشر کرد.