عکس/دیدار دوستانه پرسپولیس و باغستان
عکس/دیدار دوستانه پرسپولیس و باغستان

گروه ورزش شهریاریها : تیم پرسپولیس در دیداری تدارکاتی از ساعت 14:50 امروز در ورزشگاه چهار باغ کردان کرج به مصاف شهرداری باغستان شهریار رفت. پرسپولیس در این دیدار موفق شد با گل های نوری در دقیقه 10، قاضی در دقیقه 20 و مهدوی کیا در دقیقه 55 و احمد زاده در دقایق 60 و […]

گروه ورزش شهریاریها : تیم پرسپولیس در دیداری تدارکاتی از ساعت 14:50 امروز در ورزشگاه چهار باغ کردان کرج به مصاف شهرداری باغستان شهریار رفت.

پرسپولیس در این دیدار موفق شد با گل های نوری در دقیقه 10، قاضی در دقیقه 20 و مهدوی کیا در دقیقه 55 و احمد زاده در دقایق 60 و 70 حریف شهریاری خود را شکست دهد.

سرمربیگری تیم شهرداری باغستان را محمود کریمی برعهده دارد.

عکس ها از: مجتبی صالح

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228417/yu%20(1).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228418/yu%20(2).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228419/yu%20(3).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228420/yu%20(4).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228421/yu%20(5).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228422/yu%20(6).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228423/yu%20(7).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228424/yu%20(8).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228425/yu%20(9).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228428/yu%20(12).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228427/yu%20(11).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228426/yu%20(10).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228429/yu%20(13).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228430/yu%20(15).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228432/yu%20(17).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom

http://fc-perspolis.com/ImageGen/ImageGen.ashx?image=/media/228431/yu%20(16).jpg&text=www.fc-perspolis.com&fontsize=10&fontcolor=red&align=left&valign=bottom