بازیکنان استقلال با انتشار تصویری از عارف غلامی، به حمایت از هم تیمی خود پرداختند.

بازیکنان استقلال با انتشار تصویری از عارف غلامی، به حمایت از هم تیمی خود پرداختند.