اوسمار لوس ویرا، مربی پرسپولیس و دستیار یحیی گل‌محمدی وارد ایران شد.

اوسمار لوس ویرا، مربی پرسپولیس و دستیار یحیی گل‌محمدی وارد ایران شد.