مراسم ویژه آغاز جشن های بهار ایران با حضور کاروان‌های ویژه شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه، گروه های هنری و نمایشی، نمادهای نوروزی اقوام و ملل، اجرای گروه های موسیقی در تهران در حال برگزاری است….

مراسم ویژه آغاز جشن های بهار ایران با حضور کاروان‌های ویژه شهرداری‌های مناطق ۲۲گانه، گروه های هنری و نمایشی، نمادهای نوروزی اقوام و ملل، اجرای گروه های موسیقی در تهران در حال برگزاری است.