حوادث رکنا: برخورد خودروی سواری به عابر پیاده در رشت، یک کشته برجای گذاشت.

حوادث رکنا: برخورد خودروی سواری به عابر پیاده در رشت، یک کشته برجای گذاشت.