در ویدیوی عجیبی که در توییتر منتشر شده است، مورچه خواری را با دو سر در حال کندوکاو یک کنده نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد که سر دوم خزدار و سفید مورچه خوار، به سر اصلی کمک می‌کند….

در ویدیوی عجیبی که در توییتر منتشر شده است، مورچه خواری را با دو سر در حال کندوکاو یک کنده نشان می‌دهد و به نظر می‌رسد که سر دوم خزدار و سفید مورچه خوار، به سر اصلی کمک می‌کند.