عکس/ تقدیر قلعه‌نویی از همسرش
عکس/ تقدیر قلعه‌نویی از همسرش

گروه خواندنی های شهریاریها : امیر قلعه نویی در مراسم تقدیر از افتخارآفرینان جانباز و معلول کشور با اقدامی جالب از همسر خود قدردانی کرد.

گروه خواندنی های شهریاریها : امیر قلعه نویی در مراسم تقدیر از افتخارآفرینان جانباز و معلول کشور با اقدامی جالب از همسر خود قدردانی کرد.

تقدیر قلعه‌نویی از همسرش

تقدیر قلعه‌نویی از همسرش