عکس/ تصاویر عجیب طرح امنیت اجتماعی در تهران
عکس/ تصاویر عجیب طرح امنیت اجتماعی در تهران

شهریاریها : طرح امنیت اجتماعی در تهران صبح یکشنبه با حضور سردار احمدرضا رادان جانشین رئیس پلیس کشور آغاز شد.

شهریاریها : طرح امنیت اجتماعی در تهران صبح یکشنبه با حضور سردار احمدرضا رادان جانشین رئیس پلیس کشور آغاز شد.