رکنا: تصادف زنجیره‌ای در محور قوچان- چناران هم اکنون رخ داد.

رکنا: تصادف زنجیره‌ای در محور قوچان- چناران هم اکنون رخ داد.