علیرضا بیرانوند دیشب با وجود عملکرد خوب نتوانست مانع از باخت تیمش شود.

علیرضا بیرانوند دیشب با وجود عملکرد خوب نتوانست مانع از باخت تیمش شود.