در روزهای اخیر شهرداری مشهد اقدام به چاپ و نصب بنرهای جدیدی برای رعایت حجاب کرده است که با عوض کردن برخی کلمات ضرب‌ المثل‌های قدیمی ساخته شده است….

در روزهای اخیر شهرداری مشهد اقدام به چاپ و نصب بنرهای جدیدی برای رعایت حجاب کرده است که با عوض کردن برخی کلمات ضرب‌ المثل‌های قدیمی ساخته شده است.