خبرگزاری فارس، تصویری از استتار پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان را منتشر کرد.

خبرگزاری فارس، تصویری از استتار پلنگ مادر و دو توله‌اش در پارک ملی گلستان را منتشر کرد.