یک طرفدار آرژانتینی امشب برای لیونل مسی روی سکوهای ورزشگاه پارک دو پرنس سنگ تمام گذاشت.

یک طرفدار آرژانتینی امشب برای لیونل مسی روی سکوهای ورزشگاه پارک دو پرنس سنگ تمام گذاشت.