بوکسور تیم ملی جوانان ایران پس از انجام جراحی، دار فانی را وداع گفت.

بوکسور تیم ملی جوانان ایران پس از انجام جراحی، دار فانی را وداع گفت.