امروز سالروز تولد داود رشیدی است. احترام برومند همسر این هنرمند عکس‌هایی از آلبوم شخصی خود را به موزه سینما اهدا کرده که می‌بینید:

امروز سالروز تولد داود رشیدی است. احترام برومند همسر این هنرمند عکس‌هایی از آلبوم شخصی خود را به موزه سینما اهدا کرده که می‌بینید:

IMG_20200715_143505_503
IMG_20200715_143507_932
IMG_20200715_143516_176
IMG_20200715_143458_075
IMG_20200715_143511_742
IMG_20200715_143514_262
IMG_20200715_143510_172
IMG_20200715_143503_639
IMG_20200715_143500_552