تصاویر از طناز طباطبایی ، جواد عزتی در پروژه نمایشی «سی‌صد» منتشر شد.

تصاویر از طناز طباطبایی ، جواد عزتی در پروژه نمایشی «سی‌صد» منتشر شد.