محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی با انتشار تصویری قدیمی از رییسی خبرساز شد.

محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی با انتشار تصویری قدیمی از رییسی خبرساز شد.