نخستین فوتی زلزله ۶.۴ ریشتری در بندرعباس در اثر سقوط تیر برق/ صداوسیما

نخستین فوتی زلزله ۶.۴ ریشتری در بندرعباس در اثر سقوط تیر برق/ صداوسیما