تصویری از لحظه ترور قاتل جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا به ‎دست جک روبی سوژه این هفته برنامه «عکس‌های تکان‌دهنده» از شبکه اسپانیایی‌زبان هیسپان تی‌وی شده است….

تصویری از لحظه ترور قاتل جان اف کندی، رئیس جمهور آمریکا به ‎دست جک روبی سوژه این هفته برنامه «عکس‌های تکان‌دهنده» از شبکه اسپانیایی‌زبان هیسپان تی‌وی شده است.