عکسی از حرکت ناشایست یک دختر در مترو تهران بحث‌برانگیز شده است.

عکسی از حرکت ناشایست یک دختر در مترو تهران بحث‌برانگیز شده است.