فرزندان مرحوم آیت الله مصباح یزدی صبح امروز با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دیدار کردند.

فرزندان مرحوم آیت الله مصباح یزدی صبح امروز با آیت الله العظمی صافی گلپایگانی دیدار کردند.