تصویری از منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از حمله پهپادی را می بینید.

تصویری از منزل مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق پس از حمله پهپادی را می بینید.