جشن تولد 38 سالگی کریستیانو رونالدو در عربستان، به صورت ساده و با حضور خانواده و دوستان این فوق ستاره پا‌به‌سن گذاشته برگزار شد.

جشن تولد 38 سالگی کریستیانو رونالدو در عربستان، به صورت ساده و با حضور خانواده و دوستان این فوق ستاره پا‌به‌سن گذاشته برگزار شد.