اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۹ و پس از شیوع بیماری کرونا امروز (سه شنبه ۱۹ فروردین) برگزارشد. برخی نمایندگان علیرغم تاکید‌های فراوان بر رعایت فاصله مناسب و موازین بهداشتی این موضوع را رعایت نکردند….

اولین جلسه علنی مجلس در سال ۹۹ و پس از شیوع بیماری کرونا امروز (سه شنبه ۱۹ فروردین) برگزارشد. برخی نمایندگان علیرغم تاکید‌های فراوان بر رعایت فاصله مناسب و موازین بهداشتی این موضوع را رعایت نکردند.