شایان حاجی‌نجف، عکاس مستند و خبری ایران، برگزیده فستیوال بین‌المللی عکاسی خبری لیتوانی شد.

شایان حاجی‌نجف، عکاس مستند و خبری ایران، برگزیده فستیوال بین‌المللی عکاسی خبری لیتوانی شد.