رضا عنایتی: هرکسی جای فرهاد مجیدی بود می‌گفت مدافعانم را گرفتند بیچاره شدم ولی نشان داد از بهانه‌هایش بزرگتر است

رضا عنایتی: هرکسی جای فرهاد مجیدی بود می‌گفت مدافعانم را گرفتند بیچاره شدم ولی نشان داد از بهانه‌هایش بزرگتر است