عملیات ساخت اولین پروژه زمین فوتبال ساحلی در سطح شهرستان شهریار
عملیات ساخت اولین پروژه زمین فوتبال ساحلی در سطح شهرستان شهریار

شهریاریها : عباس شوندی از عملیات ساخت اولین و تنها پروژه زمین فوتبال ساحلی در سطح شهرستان شهریار، بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری اندیشه، در راستای نظارت بر عملکرد عوامل ساخت پروژه های عمرانی شهرداری، عباس شوندی شهردار اندیشه از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات ساخت اولین و تنها پروژه […]

dsc_9684شهریاریها : عباس شوندی از عملیات ساخت اولین و تنها پروژه زمین فوتبال ساحلی در سطح شهرستان شهریار، بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شورا و شهرداری اندیشه، در راستای نظارت بر عملکرد عوامل ساخت پروژه های عمرانی شهرداری، عباس شوندی شهردار اندیشه از نزدیک در جریان روند اجرای عملیات ساخت اولین و تنها پروژه زمین فوتبال ساحلی در سطح شهرستان شهریار در شهر اندیشه قرار گرفت.

در این بازدید، این پروژه در مجاورت ورزشگاه جوانمردان واقع در فاز پنج قرار دارد  و در طی این بازدید، شهردار اندیشه بر سرعت بخشیدن در عملیات ساخت این پروژه به عوامل ذیربط، تأکید کرد.